Rumah > Sijil Sinotop > Kandungan
Apakah permainan semasa yang menyokong realiti maya (VR)?
- Jun 01, 2018 -

Teknologi Microvision mematuhi strategi "tumpuan" dalam bidang pendidikan VR, yang memberi tumpuan kepada pembangunan pendidikan VR, bukan sahaja dalam gred sekolah rendah


VR Roller Coaster 360 Degree Simulator.jpg


Dalam bidang pendidikan dasar di sekolah menengah, tetapi juga dalam pendidikan kejuruan praktikal seperti petroleum, trek, ubat, jentera, kereta, dan aeroangkasa
Di lapangan, kami telah membuat pencapaian untuk mengelakkan gangguan dari bahagian VR lain dan berusaha untuk mengekalkan kelebihan kami yang sedia ada dan bersungguh-sungguh mempromosikan pendidikan VR.
Nian, dan berusaha untuk mempromosikan perkongsian sumber pendidikan yang seimbang, memainkan peranan penting dalam pembaharuan pendidikan.


Related Products